Zefektivnění prodeje SW produktů prostřednictvím Internetu

Název práce: Zefektivnění prodeje SW produktů prostřednictvím Internetu
Autor(ka) práce: Ovesný, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kunstová, Renáta
Oponenti práce: Raška, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této práce je zefektivnění prodeje softwarových produktů prostřednictvím internetu. Celá práce je vztažena na konkrétní firmu, která má v této oblasti problémy. Cílem je firmě pomoci formou návrhů možných změn, které povedou ke zefektivnění prodeje jejích softwarových produktů. V první části práce je nastíněna problematika elektronického obchodování a internet marketingu. Zahrnuje definici těchto pojmů a zabývá se používanými metodami. Nechybí zde vysvětlení pojmů internetová reklama, email marketing, optimalizace pro vyhledávače a další. Další části práce se zabývají již samotnou firmou. Analyzují a hodnotí její současný stav. Nachází se zde porovnání webových stránek s konkurencí a s webem společnosti, která patří mezi nejznámější internetové prodejce. V poslední části jsou uvedeny návrhy a nápady, které by měly firmě zajistit zlepšení prodeje prostřednictvím internetu.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 8. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6542/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: