Sposorship in the company adidas

Thesis title: Sponzoring ve společnosti adidas ČR s.r.o
Author: Laštovičková, Zdeňka
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Král, Petr
Opponents: Richter, Stanislav
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá sponzorskou strategií společnosti adidas jak z lokálního, tak globálního pohledu. Cílem práce je zhodnotit sponzorskou strategii společnosti adidas a navrhnout vhodná opatření, jak přispět k lépe fungujícímu sponzoringu společnosti adidas ČR s.r.o. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První teoretická část práce je věnována definici sponzoringu, jeho cílů, výhod, forem a druhů. Druhá kapitola představuje společnost adidas AG. Další část práce je zaměřena na sponzorskou strategii společnosti adidas AG a adidas ČR s.r.o. Práce analyzuje sponzorované portfolio sportovních týmů, jednotlivců a událostí. Závěrečná část diplomováově práce ověřuje zjištěné výsledky skrze dotazníkové šetření. Na základě těchto dat jsou navrhnuty doporučení a změny ve sponzorské strategii společnosti adidas ČR s.r.o.
Keywords: adidas; sportovní sponzoring; sponzoring; sponzorská strategie
Thesis title: Sposorship in the company adidas
Author: Laštovičková, Zdeňka
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Král, Petr
Opponents: Richter, Stanislav
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the sponsorship strategy of the company adidas from local as well as global perspective. The aim of this thesis is to evaluate the sponsorship strategy of the company adidas and suggest possible changes and suitable measures how to make the sponsorship strategy of the company adidas ČR s.r.o more profitable and effective. The work is divided into four chapters. The first part of the thesis is devoted to the theoretical definition of sponsorship and its goals, advantages, forms and types. Second chapter introduces the company adidas AG. The another part of the work is focused on the sponsorship strategy of the company adidas AG and adidas ČR s.r.o. The work analyzes the sponzored portfolio of sport teams, individuals and events. The last part of the thesis verifies discovered results via questionnaire survey. Based on these outcomes recommendations and changes are suggested to the sponsorship strategy of the company adidas ČR s.r.o.
Keywords: adidas; sport sponsrship; sponsorship; sponsorship strategy

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 10. 2011
Date of submission: 15. 12. 2012
Date of defense: 6. 9. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/33560/podrobnosti

Files for download

    Last update: