Image selected Destination

Thesis title: Image vybrané destinace
Author: Khristoforova, Natalia
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Musil, Martin
Opponents: Luštický, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Image destinace má velký význam v procesu rozhodování při výběru turistické destinace. Tato diplomová práce se zabývá analýzou přístupů k image, možnostem hodnocení a měření image destinace. Cílem práce je na základě existujících poznatků a modelů změřit image výbrané turistické destinace Republiky Sacha (Jakutsko).
Keywords: cestovní ruch; Image destinace; Republika Sacha (Jakutsko)
Thesis title: Image selected Destination
Author: Khristoforova, Natalia
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Musil, Martin
Opponents: Luštický, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Destination image is of great importance in the decision-making process when selecting a tourist destination. This thesis analyzes the approaches to the image, the possibilities of evaluation and measurement of destination image. The aim of this thesis is to measure image of selected tourist destination Republic of Sakha Yakutia based on existing knowledge and measurement models.
Keywords: Destination image; Republic of Sakha Yakutia; tourism

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 10. 2011
Date of submission: 20. 12. 2013
Date of defense: 15. 1. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/33918/podrobnosti

Files for download

    Last update: