Image vybrané destinace

Název práce: Image vybrané destinace
Autor(ka) práce: Khristoforova, Natalia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Luštický, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Image destinace má velký význam v procesu rozhodování při výběru turistické destinace. Tato diplomová práce se zabývá analýzou přístupů k image, možnostem hodnocení a měření image destinace. Cílem práce je na základě existujících poznatků a modelů změřit image výbrané turistické destinace Republiky Sacha (Jakutsko).
Klíčová slova: cestovní ruch; Image destinace; Republika Sacha (Jakutsko)
Název práce: Image selected Destination
Autor(ka) práce: Khristoforova, Natalia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Luštický, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Destination image is of great importance in the decision-making process when selecting a tourist destination. This thesis analyzes the approaches to the image, the possibilities of evaluation and measurement of destination image. The aim of this thesis is to measure image of selected tourist destination Republic of Sakha Yakutia based on existing knowledge and measurement models.
Klíčová slova: Destination image; Republic of Sakha Yakutia; tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 10. 2011
Datum podání práce: 20. 12. 2013
Datum obhajoby: 15. 1. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33918/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: