Analysis of telecommunication industry

Thesis title: Analýza telekomunikačního trhu
Author: Hermann, Peter
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Benáčanová, Helena
Opponents: Šafka, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce detailně analyzuje český trh elektronických komunikací. Podrobně jsou zde popsáni všichni hlavní hráči trhu, jejich vývoj a vzájemné vazby. Práce dále analyzuje současné tržní rozdělení na dílčích telekomunikačních segmentech (data, hlas, mobilní produkty), procentuelní zastoupení jednotlivých operátorů, poskytované služby a hlavní zdroje příjmů. Na těchto statistikách jsou potom vystavěny predikce dalšího vývoje trhu a popis hlavních trendů v následujících letech. Samostatná část je věnována problematice podnikání v oboru elektronických komunikací. Ta popisuje pravidla a požadavky vstupu na trh, vymezení nejperspektivnějších oblastí a definice omezujících faktorů. Rozebrány jsou jak finanční, tak také legislativní aspekty. V modelovém příkladu je poskytnuta orientační představa o možných nákladech na stavbu telekomunikačních sítí, značný prostor je věnován také hlavním právním normám, které tuto oblast upravují.
Keywords: T-Mobile; Eurotel; Telecom; mobilní telefon; operátoři; telekomunikace
Thesis title: Analysis of telecommunication industry
Author: Hermann, Peter
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Benáčanová, Helena
Opponents: Šafka, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 8. 2007
Date of submission: 1. 9. 2007
Date of defense: 11. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6562/podrobnosti

Files for download

    Last update: