Analýza telekomunikačního trhu

Název práce: Analýza telekomunikačního trhu
Autor(ka) práce: Hermann, Peter
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Benáčanová, Helena
Oponenti práce: Šafka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce detailně analyzuje český trh elektronických komunikací. Podrobně jsou zde popsáni všichni hlavní hráči trhu, jejich vývoj a vzájemné vazby. Práce dále analyzuje současné tržní rozdělení na dílčích telekomunikačních segmentech (data, hlas, mobilní produkty), procentuelní zastoupení jednotlivých operátorů, poskytované služby a hlavní zdroje příjmů. Na těchto statistikách jsou potom vystavěny predikce dalšího vývoje trhu a popis hlavních trendů v následujících letech. Samostatná část je věnována problematice podnikání v oboru elektronických komunikací. Ta popisuje pravidla a požadavky vstupu na trh, vymezení nejperspektivnějších oblastí a definice omezujících faktorů. Rozebrány jsou jak finanční, tak také legislativní aspekty. V modelovém příkladu je poskytnuta orientační představa o možných nákladech na stavbu telekomunikačních sítí, značný prostor je věnován také hlavním právním normám, které tuto oblast upravují.
Klíčová slova: T-Mobile; Eurotel; Telecom; mobilní telefon; operátoři; telekomunikace
Název práce: Analysis of telecommunication industry
Autor(ka) práce: Hermann, Peter
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Benáčanová, Helena
Oponenti práce: Šafka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 8. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6562/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: