Accompanied combined transport roadway-railway in Europe

Thesis title: Doprovázená kombinovaná přeprava silnice-železnice v Evropě
Author: Kosová, Martina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Rathouský, Bedřich
Opponents: Mervart, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá systémy doprovázené kombinované přepravy v Evropě. Teoretická část popisuje dohody a právní aspekty, kterými se provoz doprovázené kombinované přepravy v Evropě řídí. Dále podrobněji popisuje dva nejpoužívanější systémy doprovázené kombinované přepravy, kterými jsou Rollende Landstraße a Modalohr. Praktická část práce porovnává na dvou vybraných evropských relacích náklady na přepravu zboží pomocí silniční dopravy s náklady na přepravu pomocí doprovázenou kombinovanou přepravou.
Keywords: Modalohr; Ro-La; Kalkulace nákladů v silniční dopravě
Thesis title: Accompanied combined transport roadway-railway in Europe
Author: Kosová, Martina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Rathouský, Bedřich
Opponents: Mervart, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis is focused on systems of accompanied combined transport in Europe. The Theoretical part describes agreements and legal aspects essential for accompanied combined transport in Europe. The Theoretical part then describes in detail two of the most used systems of accompanied combined transport, which are Rollende Landstraße and Modalohr. The Practical part compares costs of road transport with costs of accompanied combined transport displayed on two actual European routes.
Keywords: Modalohr; Ro-La; Calculation of costs in road transport

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 11. 2012
Date of submission: 2. 9. 2013
Date of defense: 17. 9. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/41755/podrobnosti

Files for download

    Last update: