Doprovázená kombinovaná přeprava silnice-železnice v Evropě

Název práce: Doprovázená kombinovaná přeprava silnice-železnice v Evropě
Autor(ka) práce: Kosová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rathouský, Bedřich
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá systémy doprovázené kombinované přepravy v Evropě. Teoretická část popisuje dohody a právní aspekty, kterými se provoz doprovázené kombinované přepravy v Evropě řídí. Dále podrobněji popisuje dva nejpoužívanější systémy doprovázené kombinované přepravy, kterými jsou Rollende Landstraße a Modalohr. Praktická část práce porovnává na dvou vybraných evropských relacích náklady na přepravu zboží pomocí silniční dopravy s náklady na přepravu pomocí doprovázenou kombinovanou přepravou.
Klíčová slova: Modalohr; Ro-La; Kalkulace nákladů v silniční dopravě
Název práce: Accompanied combined transport roadway-railway in Europe
Autor(ka) práce: Kosová, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Rathouský, Bedřich
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is focused on systems of accompanied combined transport in Europe. The Theoretical part describes agreements and legal aspects essential for accompanied combined transport in Europe. The Theoretical part then describes in detail two of the most used systems of accompanied combined transport, which are Rollende Landstraße and Modalohr. The Practical part compares costs of road transport with costs of accompanied combined transport displayed on two actual European routes.
Klíčová slova: Modalohr; Ro-La; Calculation of costs in road transport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2012
Datum podání práce: 2. 9. 2013
Datum obhajoby: 17. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41755/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: