-

Thesis title: Vývojové prostření Eclipse
Author: Vomáčka, Petr
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Pavlíčková, Jarmila
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce popisuje především praktickou stránku vývojového prostředí Eclipse. Cílem bylo vytvoření příručky, která by programátorům začínajícím s Eclipse usnadnila proniknutí do jeho praktického používání pro programování v jazyce Java. Z tohoto důvodu je určitá znalost jazyka Java nutným předpokladem. První kapitola práce je spíše teoretická a stručně popisuje nejvýznamnější charakteristické rysy Eclipse. Druhá část se věnuje nejdůležitějším praktickým operacím a úkonům, které jsou běžně používány při programování v jazyce Java. Třetí část pak popisuje možnost rozšíření základního programovacího prostředí Elipse pomocí pluginů a praktické používání některých z nich.
Keywords: -

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 8. 2007
Date of submission: 1. 9. 2007
Date of defense: 12. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6583/podrobnosti

Files for download

    Last update: