Vývojové prostření Eclipse

Název práce: Vývojové prostření Eclipse
Autor(ka) práce: Vomáčka, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce popisuje především praktickou stránku vývojového prostředí Eclipse. Cílem bylo vytvoření příručky, která by programátorům začínajícím s Eclipse usnadnila proniknutí do jeho praktického používání pro programování v jazyce Java. Z tohoto důvodu je určitá znalost jazyka Java nutným předpokladem. První kapitola práce je spíše teoretická a stručně popisuje nejvýznamnější charakteristické rysy Eclipse. Druhá část se věnuje nejdůležitějším praktickým operacím a úkonům, které jsou běžně používány při programování v jazyce Java. Třetí část pak popisuje možnost rozšíření základního programovacího prostředí Elipse pomocí pluginů a praktické používání některých z nich.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 8. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6583/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: