-

Thesis title: Problematika firewallů
Author: Wagner, Oto
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Čermák, Igor
Opponents: Beneš, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá problematikou firewallů a jejich vývojem. Rozdělena je na 4 hlavní části. V první (teoretické) části jsou rozpracovány některé důležité koncepty síťového provozu ? především pak ty s dopadem na zajištění bezpečného přístupu k síti. Rovněž jsou roztříděny firewally a zmíněny konkrétní dopady (přínosy) jejich nasazení. Na konci kapitoly si ještě rozebereme Standardy, které v této oblasti existují (především pak TCSEC a CC). Další část je věnována samotnému vývoji fw a především pak současným trendům posledních 5 let. Rozebrány jsou rovněž kromě jejich dopadů na bezpečnost i externality, které s nimi byly spojeny (změna chování uživatelů, rychlost, propustnost, atp.). Konec kapitoly obsahuje ještě výhledy předpokládaného vývoje v této oblasti. V praktické části se podíváme na některé nejdůležitější způsoby ochrany. V části terminace otestujeme všechny publikované metody terminace a možnosti ochrany. Nakonec v části odchozí komunikace provedeme test všech dostupných metod průniku ven ze sítě ? vyzkoušíme tedy všechny publikované techniky, jak dostat data nepozorovaně ven z počítače a zjistíme, jaké jsou možnosti obrany u konkrétní techniky. V poslední části se podíváme na některá důležitá či zajímavá praktická řešení z oblasti bezpečnosti sítí. Především pak na zabezpečení sítě Vysoké Školy Ekonomické v Praze, Checkpoint Firewall-1, a nakonec jeho nasazení na VŠE.
Keywords: port; paket; NAT; DoS; bezpečnost; IPS; firewall

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 6. 2007
Date of submission: 1. 6. 2007
Date of defense: 12. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6599/podrobnosti

Files for download

    Last update: