Problematika firewallů

Název práce: Problematika firewallů
Autor(ka) práce: Wagner, Oto
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čermák, Igor
Oponenti práce: Beneš, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou firewallů a jejich vývojem. Rozdělena je na 4 hlavní části. V první (teoretické) části jsou rozpracovány některé důležité koncepty síťového provozu ? především pak ty s dopadem na zajištění bezpečného přístupu k síti. Rovněž jsou roztříděny firewally a zmíněny konkrétní dopady (přínosy) jejich nasazení. Na konci kapitoly si ještě rozebereme Standardy, které v této oblasti existují (především pak TCSEC a CC). Další část je věnována samotnému vývoji fw a především pak současným trendům posledních 5 let. Rozebrány jsou rovněž kromě jejich dopadů na bezpečnost i externality, které s nimi byly spojeny (změna chování uživatelů, rychlost, propustnost, atp.). Konec kapitoly obsahuje ještě výhledy předpokládaného vývoje v této oblasti. V praktické části se podíváme na některé nejdůležitější způsoby ochrany. V části terminace otestujeme všechny publikované metody terminace a možnosti ochrany. Nakonec v části odchozí komunikace provedeme test všech dostupných metod průniku ven ze sítě ? vyzkoušíme tedy všechny publikované techniky, jak dostat data nepozorovaně ven z počítače a zjistíme, jaké jsou možnosti obrany u konkrétní techniky. V poslední části se podíváme na některá důležitá či zajímavá praktická řešení z oblasti bezpečnosti sítí. Především pak na zabezpečení sítě Vysoké Školy Ekonomické v Praze, Checkpoint Firewall-1, a nakonec jeho nasazení na VŠE.
Klíčová slova: port; paket; NAT; DoS; bezpečnost; IPS; firewall

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6599/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: