-

Thesis title: Využití XML pro návrh uživatelského rozhraní
Author: Veselý, Libor
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Bucek, Jindřich
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem návrhu uživatelského rozhraní pomocí technologií založených na XML. První část (kapitoly 1-3) popisuje úvod do problematiky a srovnává vybrané jazyky mezi sebou. Konkrétně porovnává jazyky XUL, UIML, GUI4J a XAML. U každého jazyka je uveden stručný popis včetně příkladů a jsou zmíněny specifické rysy každého z jazyků. Na základě analýzy jsou popsány klady a zápory každého jazyka a je navržena oblast nejlepšího využití jazyka. Druhá část (kapitoly 4-7) je podrobně věnována jazyka XUL a souvisejícím technologiím DTD a CSS. Je zde podrobně vysvětlena práce s XUL a na množství praktických ukázek je demonstrována práce s nejpoužívanějšími elementy. Závěr druhé části je věnován nástrojům pro efektivní práci s XUL a odvozené technologii Luxor.
Keywords: -

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 8. 2007
Date of submission: 1. 9. 2007
Date of defense: 12. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6615/podrobnosti

Files for download

    Last update: