Využití XML pro návrh uživatelského rozhraní

Název práce: Využití XML pro návrh uživatelského rozhraní
Autor(ka) práce: Veselý, Libor
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Bucek, Jindřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem návrhu uživatelského rozhraní pomocí technologií založených na XML. První část (kapitoly 1-3) popisuje úvod do problematiky a srovnává vybrané jazyky mezi sebou. Konkrétně porovnává jazyky XUL, UIML, GUI4J a XAML. U každého jazyka je uveden stručný popis včetně příkladů a jsou zmíněny specifické rysy každého z jazyků. Na základě analýzy jsou popsány klady a zápory každého jazyka a je navržena oblast nejlepšího využití jazyka. Druhá část (kapitoly 4-7) je podrobně věnována jazyka XUL a souvisejícím technologiím DTD a CSS. Je zde podrobně vysvětlena práce s XUL a na množství praktických ukázek je demonstrována práce s nejpoužívanějšími elementy. Závěr druhé části je věnován nástrojům pro efektivní práci s XUL a odvozené technologii Luxor.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 8. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6615/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: