Recreational cycling and its development for strengthening tourism in the region of North-East Bohemia

Thesis title: Rekreační cyklistika a její rozvoj pro posílení cestovního ruchu v regionu severovýchodní Čechy
Author: Marešová, Petra
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zelený, Lubomír
Opponents: Fajkus, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se soustředí na rekreační cyklistiku jako na jednu z možností, jak posílit cestovní ruch v regionu severovýchodních Čech. V rámci teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se cyklistiky, včetně bližšího seznámení s legislativním ukotvením této problematiky. Dále jsou zde představeny vybrané institucionální dokumenty, jež dokládají významnost rekreační cyklistiky, či důležité organizace činné v této oblasti. Součástí teoretické části je i stručná charakteristika regionu severovýchodních Čech. Praktická část je především detailně zaměřena na infrastrukturu, a to jak na cyklistickou, tak na doplňkovou, kterou v současné době disponuje region severovýchodních Čech. Závěrečná kapitola práce poskytuje jak zhodnocení stávajícího stavu infrastruktury, tak obsahuje návrhy a možné projekty, které by přispěly k dalšímu rozvoji rekreační cyklistiky v regionu severovýchodních Čech.
Keywords: Cykloturistika; Cyklistická infrastruktura; Cestovní ruch; Rekreační cyklistika; Terénní cyklistika
Thesis title: Recreational cycling and its development for strengthening tourism in the region of North-East Bohemia
Author: Marešová, Petra
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zelený, Lubomír
Opponents: Fajkus, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis focuses on recreational cycling because it is regarded as one of possibilities how to strengthen tourism in the region of North-East Bohemia. In the theoretical part there are presented basic terms and definitions connected with the recreational cycling, also there are mentioned legislative foundations. Then, the diploma thesis presents selected institutional documents, which prove the importance of the recreational cycling. Also there are included basic facts about important organizations concerning recreational cycling and about the region of North-East Bohemia itself. The practical part focuses on existing cycling and complementary infrastructure of the region. The last chapter analyses the infrastructure and especially it provides suggestions and possible projects that would support further development of recreational cycling in the region of North-East Bohemia.
Keywords: Mountain bike tourism; Cycle tourism; Tourism; Cycling infrastructure; Recreational cycling

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 10. 2012
Date of submission: 16. 12. 2013
Date of defense: 4. 2. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/39226/podrobnosti

Files for download

    Last update: