Rekreační cyklistika a její rozvoj pro posílení cestovního ruchu v regionu severovýchodní Čechy

Název práce: Rekreační cyklistika a její rozvoj pro posílení cestovního ruchu v regionu severovýchodní Čechy
Autor(ka) práce: Marešová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Fajkus, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se soustředí na rekreační cyklistiku jako na jednu z možností, jak posílit cestovní ruch v regionu severovýchodních Čech. V rámci teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se cyklistiky, včetně bližšího seznámení s legislativním ukotvením této problematiky. Dále jsou zde představeny vybrané institucionální dokumenty, jež dokládají významnost rekreační cyklistiky, či důležité organizace činné v této oblasti. Součástí teoretické části je i stručná charakteristika regionu severovýchodních Čech. Praktická část je především detailně zaměřena na infrastrukturu, a to jak na cyklistickou, tak na doplňkovou, kterou v současné době disponuje region severovýchodních Čech. Závěrečná kapitola práce poskytuje jak zhodnocení stávajícího stavu infrastruktury, tak obsahuje návrhy a možné projekty, které by přispěly k dalšímu rozvoji rekreační cyklistiky v regionu severovýchodních Čech.
Klíčová slova: Cykloturistika; Cyklistická infrastruktura; Cestovní ruch; Rekreační cyklistika; Terénní cyklistika
Název práce: Recreational cycling and its development for strengthening tourism in the region of North-East Bohemia
Autor(ka) práce: Marešová, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Fajkus, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on recreational cycling because it is regarded as one of possibilities how to strengthen tourism in the region of North-East Bohemia. In the theoretical part there are presented basic terms and definitions connected with the recreational cycling, also there are mentioned legislative foundations. Then, the diploma thesis presents selected institutional documents, which prove the importance of the recreational cycling. Also there are included basic facts about important organizations concerning recreational cycling and about the region of North-East Bohemia itself. The practical part focuses on existing cycling and complementary infrastructure of the region. The last chapter analyses the infrastructure and especially it provides suggestions and possible projects that would support further development of recreational cycling in the region of North-East Bohemia.
Klíčová slova: Mountain bike tourism; Cycle tourism; Tourism; Cycling infrastructure; Recreational cycling

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2012
Datum podání práce: 16. 12. 2013
Datum obhajoby: 4. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39226/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: