EU Development Policy: Dimension and Global Context

Thesis title: Rozvojová politika EU: dimenze a světový kontext
Author: Svoboda, Štěpán
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Cihelková, Eva
Opponents: Hnát, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá v teoretické i obecné formě oblastí vnějších vztahů Evropské unie s rozvojovými zeměmi a regiony ? rozvojovou politikou EU. První kapitola je zaměřena na definování socioekonomických problémů rozvojových regionů a přístupů k jejich řešení. Práce se dále zabývá samotnou rozvojovou politikou a spoluprácí EU, jejím vývojem, právními úpravami, nástroji, finančním a institucionálním aspektem. Pozornost je věnována konkrétním reformám a snahám o koordinaci s ostatními aktivitami vnějších vztahů EU za účelem dosáhnutí maximální efektivity v boji s chudobou. Poslední kapitola je věnována rozvojové pomoci a spolupráci EU se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří, Asie a Latinské Ameriky.
Keywords: bída; chudoba; Evropská unie; rozvojová pomoc; rozvojová politika
Thesis title: EU Development Policy: Dimension and Global Context
Author: Svoboda, Štěpán
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Cihelková, Eva
Opponents: Hnát, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 6. 2007
Date of submission: 1. 6. 2007
Date of defense: 12. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6654/podrobnosti

Files for download

    Last update: