Rozvojová politika EU: dimenze a světový kontext

Název práce: Rozvojová politika EU: dimenze a světový kontext
Autor(ka) práce: Svoboda, Štěpán
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Hnát, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá v teoretické i obecné formě oblastí vnějších vztahů Evropské unie s rozvojovými zeměmi a regiony ? rozvojovou politikou EU. První kapitola je zaměřena na definování socioekonomických problémů rozvojových regionů a přístupů k jejich řešení. Práce se dále zabývá samotnou rozvojovou politikou a spoluprácí EU, jejím vývojem, právními úpravami, nástroji, finančním a institucionálním aspektem. Pozornost je věnována konkrétním reformám a snahám o koordinaci s ostatními aktivitami vnějších vztahů EU za účelem dosáhnutí maximální efektivity v boji s chudobou. Poslední kapitola je věnována rozvojové pomoci a spolupráci EU se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří, Asie a Latinské Ameriky.
Klíčová slova: bída; chudoba; Evropská unie; rozvojová pomoc; rozvojová politika
Název práce: EU Development Policy: Dimension and Global Context
Autor(ka) práce: Svoboda, Štěpán
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Hnát, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6654/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: