Czechoslovak Arms Industry During the Normalization Period and the Influence of Cold War

Thesis title: Vliv studené války na československý zbrojní průmysl v období normalizace
Author: Stibor, Jan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Szobi, Pavel
Opponents: Soukup, Jaromír
Thesis language: Česky
Abstract:
Tématem diplomové práce je rozbor československého zbrojního průmyslu v období normalizace. Studie podává komplexní rozbor nejzásadnějších vlivů na tvorbu hlavních úkolů a směřování zbrojního sektoru a jeho konsekvence pro hospodářský vývoj v sedmdesátých a osmdesátých letech. Prostor je věnován především systému řízení, struktuře a dynamice zbrojení v návaznosti na vývoj studené války. V souvislosti se zařazením Československa do sovětské sféry vlivu je část práce věnována i začlenění do koaličních ekonomických a vojenskopolitických struktur. Export zbrojního materiálu do rozvojových zemí je zastoupen sondou do mezinárodních vztahů s Libyí.
Keywords: normailzace; vojenské vádaje; zbrojní průmysl; Československo
Thesis title: Czechoslovak Arms Industry During the Normalization Period and the Influence of Cold War
Author: Stibor, Jan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Szobi, Pavel
Opponents: Soukup, Jaromír
Thesis language: Česky
Abstract:
The main subject of this diploma thesis is analysis of the czechoslovak arms industry during the normalization period. The study gives complete information about the facts, that had most vital influence on the main goals setting , giving arm industry its course and all the consequences of the economic development in the seventies - eighties. It is dedicated mainly to the management system, structure and dynamics of armaments, depending on the cold war development. As Czechoslovakia was included to the soviet sphere of influence, part of the thesis is dedicated to the integration into coalition economic and military political structures. Arms material export to the developed countries is represented by the analysis of international relations with Libia.
Keywords: arms industry; Czechoslovakia; army expenditures; normalization

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic History

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 4. 2013
Date of submission: 20. 12. 2013
Date of defense: 12. 2. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/42708/podrobnosti

Files for download

    Last update: