Vliv studené války na československý zbrojní průmysl v období normalizace

Název práce: Vliv studené války na československý zbrojní průmysl v období normalizace
Autor(ka) práce: Stibor, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Szobi, Pavel
Oponenti práce: Soukup, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je rozbor československého zbrojního průmyslu v období normalizace. Studie podává komplexní rozbor nejzásadnějších vlivů na tvorbu hlavních úkolů a směřování zbrojního sektoru a jeho konsekvence pro hospodářský vývoj v sedmdesátých a osmdesátých letech. Prostor je věnován především systému řízení, struktuře a dynamice zbrojení v návaznosti na vývoj studené války. V souvislosti se zařazením Československa do sovětské sféry vlivu je část práce věnována i začlenění do koaličních ekonomických a vojenskopolitických struktur. Export zbrojního materiálu do rozvojových zemí je zastoupen sondou do mezinárodních vztahů s Libyí.
Klíčová slova: normailzace; vojenské vádaje; zbrojní průmysl; Československo
Název práce: Czechoslovak Arms Industry During the Normalization Period and the Influence of Cold War
Autor(ka) práce: Stibor, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Szobi, Pavel
Oponenti práce: Soukup, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main subject of this diploma thesis is analysis of the czechoslovak arms industry during the normalization period. The study gives complete information about the facts, that had most vital influence on the main goals setting , giving arm industry its course and all the consequences of the economic development in the seventies - eighties. It is dedicated mainly to the management system, structure and dynamics of armaments, depending on the cold war development. As Czechoslovakia was included to the soviet sphere of influence, part of the thesis is dedicated to the integration into coalition economic and military political structures. Arms material export to the developed countries is represented by the analysis of international relations with Libia.
Klíčová slova: arms industry; Czechoslovakia; army expenditures; normalization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 4. 2013
Datum podání práce: 20. 12. 2013
Datum obhajoby: 12. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42708/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: