Testing the neoclassical migration model: An empirical analysis based on panel data for the Czech republic

Thesis title: Testování neoklasického modelu migrace: Empirická analýza panelových dat ČR
Author: Kureková, Lucie
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Čadil, Jan
Opponents: Mazouch, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
V této diplomové práci je empiricky testována platnost neoklasického modelu migrace. K tomuto účelu byla shromážděna data z Českého statistického úřadu týkající se jednotlivých krajů České republiky. Sledované období je dlouhé 10 let, konkrétně se jedná o období mezi lety 2001 až 2010. Vzniklý data set obsahuje 140 pozorování. K testování validity neoklasického modelu byly použity dva ekonometrické modely -- model fixních efektů a VAR model. Z odhadu modelu s fixními efekty vyplynulo, že regionální míra migrace v České republice byla ovlivněna společensko-ekonomickými determinanty. Směr a síla vlivu na míru migrace u většiny vysvětlujících proměnných odpovídala neoklasické teorii. Odhady VAR modelu ukazují, že regionální míra migrace nepřispívala ke snižování disparit mezi jednotlivými kraji. Výsledky druhého ekonometrického modelu neodpovídaly neoklasickému modelu migrace.
Keywords: Grangerova kauzalita; neoklasická ekonomie; migrace; regresní analýza; panelová data
Thesis title: Testing the neoclassical migration model: An empirical analysis based on panel data for the Czech republic
Author: Kureková, Lucie
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Čadil, Jan
Opponents: Mazouch, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
In this paper is tested validity of the neoclassical migration model. For this purpose, were used Fixed effects model and VAR model. Data contain period of years 2001 to 2010 from 14 regions of the Czech republic and dataset contains 140 observations. Empirical results of Fixed effects model show that socioeconomic determinants had signifficant influence on regional rate of migration in the Czech republic. The direction and strength of influence of the most explanatory variables corresponded to the neoclassical theory. Estimations of VAR model indicate that regional migration did not decrease disparities within regions. These results questioned validity of neoclassical migration model.
Keywords: Granger causality; migration; regression analysis; panel data; neoclassical economy

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 4. 2013
Date of submission: 16. 4. 2014
Date of defense: 18. 2. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/42763/podrobnosti

Files for download

    Last update: