Migration and development in EU countries: comparative analysis of approaches and projects

Thesis title: Migration and development in EU countries: comparative analysis of approaches and projects
Author: Nováková, Michaela
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Klosová, Anna
Opponents: Jackson, Ian
Thesis language: English
Abstract:
The dissertation is focusing on migration in the EU, specifically on comparing Vietnamese communities in the Czech Republic and in France. The first and the second part of the dissertation is comparing these two Vietnamese communities. The historical background, migrants'integration to local community and position of immigrants at the Czech and French labour markets. The third part is assessing the impact of these communities on Vietnam.
Keywords: EU; vietnamese diasporas; migration
Thesis title: Migration and development in EU countries: comparative analysis of approaches and projects: Vietnamese diaspora in the Czech Republic and France
Author: Nováková, Michaela
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Klosová, Anna
Opponents: Jackson, Ian
Thesis language: English
Abstract:
Diplomová práce se zabývá migrací v Evropské unii, konkrétně porovnáním vietnamské komunity v České republice a ve Francii. V první a druhé části práce jsou vietnamské komunity provnány z hlediska historického pozadí, integrace migrantů do místních komunit a pozice migrantů na místním trhu práce. Třetí část zkoumá možný dopad těchto vietnamských komunit na Vietnam.
Keywords: EU; vietnamská diaspora; migrace

Information about study

Study programme: Economics of Globalisation and European Integration
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Faculty of International Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 3. 2013
Date of submission: 30. 9. 2013
Date of defense: 4. 2. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/43599/podrobnosti

Files for download

    Last update: