Migration and development in EU countries: comparative analysis of approaches and projects: Vietnamese diaspora in the Czech Republic and France

Název práce: Migration and development in EU countries: comparative analysis of approaches and projects
Autor(ka) práce: Nováková, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Jackson, Ian
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The dissertation is focusing on migration in the EU, specifically on comparing Vietnamese communities in the Czech Republic and in France. The first and the second part of the dissertation is comparing these two Vietnamese communities. The historical background, migrants'integration to local community and position of immigrants at the Czech and French labour markets. The third part is assessing the impact of these communities on Vietnam.
Klíčová slova: EU; vietnamese diasporas; migration
Název práce: Migration and development in EU countries: comparative analysis of approaches and projects: Vietnamese diaspora in the Czech Republic and France
Autor(ka) práce: Nováková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Jackson, Ian
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá migrací v Evropské unii, konkrétně porovnáním vietnamské komunity v České republice a ve Francii. V první a druhé části práce jsou vietnamské komunity provnány z hlediska historického pozadí, integrace migrantů do místních komunit a pozice migrantů na místním trhu práce. Třetí část zkoumá možný dopad těchto vietnamských komunit na Vietnam.
Klíčová slova: EU; vietnamská diaspora; migrace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Fakulta mezinárodních vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2013
Datum podání práce: 30. 9. 2013
Datum obhajoby: 4. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43599/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: