CSR strategy for the company Liho Blanice

Thesis title: CSR strategie pro firmu Liho Blanice
Author: Březinová, Ilona
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Lhotáková, Markéta
Opponents: Kopecký, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je navržení společensky odpovědných aktivit, kterými by se mohla menší firma, jakou je Liho Blanice, zabývat a realizovat je v praxi. Teoretická část se věnuje představení konceptu CSR, jeho základními znaky a principy, dále přibližuje metodiku Standard odpovědná firma, a některé pojmy, související se společenskou odpovědností. Další část se zabývá postupy při aplikaci CSR, od prvotního plánování až po jeho měření. Srovnány jsou CSR strategie tří světových producentů alkoholu. Praktická část seznamuje se současnými aktivitami firmy, s výsledky výzkumu mezi zákazníky, a na jejich základě jsou následně navrženy jednotlivé aktivity v rámci CSR.
Keywords: společenská odpovědnost; triple-bottom line; Standard odpovědná firma; teorie stakeholders
Thesis title: CSR strategy for the company Liho Blanice
Author: Březinová, Ilona
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Lhotáková, Markéta
Opponents: Kopecký, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is to propose a socially responsible activities, which could a smaller company, like Liho Blanice, deals with and implement them in practice. The theoretical part focuses on the introduction of the concept of CSR, its basic features and principles, as well as the methodology of Standard Responsible Company, and some concepts related to CSR. The next part deals with the application of CSR practices, from initial planning to its measurement. CSR strategies of three global producers of alcohol are compared. The practical part introduces the current activities of the company, the results of research to costumers, and based on them are then designed individual activities within CSR.
Keywords: triple-bottom line; Standard Responsible Company; stakeholders theory; social responsibility

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 10. 2012
Date of submission: 30. 4. 2013
Date of defense: 2. 6. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/39209/podrobnosti

Files for download

    Last update: