CSR strategie pro firmu Liho Blanice

Název práce: CSR strategie pro firmu Liho Blanice
Autor(ka) práce: Březinová, Ilona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Kopecký, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je navržení společensky odpovědných aktivit, kterými by se mohla menší firma, jakou je Liho Blanice, zabývat a realizovat je v praxi. Teoretická část se věnuje představení konceptu CSR, jeho základními znaky a principy, dále přibližuje metodiku Standard odpovědná firma, a některé pojmy, související se společenskou odpovědností. Další část se zabývá postupy při aplikaci CSR, od prvotního plánování až po jeho měření. Srovnány jsou CSR strategie tří světových producentů alkoholu. Praktická část seznamuje se současnými aktivitami firmy, s výsledky výzkumu mezi zákazníky, a na jejich základě jsou následně navrženy jednotlivé aktivity v rámci CSR.
Klíčová slova: společenská odpovědnost; triple-bottom line; Standard odpovědná firma; teorie stakeholders
Název práce: CSR strategy for the company Liho Blanice
Autor(ka) práce: Březinová, Ilona
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Kopecký, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to propose a socially responsible activities, which could a smaller company, like Liho Blanice, deals with and implement them in practice. The theoretical part focuses on the introduction of the concept of CSR, its basic features and principles, as well as the methodology of Standard Responsible Company, and some concepts related to CSR. The next part deals with the application of CSR practices, from initial planning to its measurement. CSR strategies of three global producers of alcohol are compared. The practical part introduces the current activities of the company, the results of research to costumers, and based on them are then designed individual activities within CSR.
Klíčová slova: triple-bottom line; Standard Responsible Company; stakeholders theory; social responsibility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2013
Datum obhajoby: 2. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39209/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: