Internet Memes in Relation to Marketing

Thesis title: Internetové memy ve vztahu k marketingu
Author: Kolář, Jakub
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Novák, Michal
Opponents: Kincl, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
V práci se zaměřím na zkoumání využitelnosti memu, jakožto nástroje v oblasti marketingu a propagace, v porovnání s jinými nástroji. Součástí práce bude přiblížení historie a vývoje memu, memetiky a univerzálního Darwinismu. Druhy memů a náležitosti, které musí informace splňovat, aby se jednalo o mem, a změny, které nastaly u memů s nástupem internetu. V druhé části budu zkoumat vlastnosti, specifické pro online marketing a internetový mem. Druhy jeho šíření a pokusím se navrhnout přístup, s jakým by internetový mem mohl dosáhnout požadovaných výsledků s přihlédnutím na parametry některých úspěšných internetových memů posledních několika let
Keywords: Online marketing; Kulturní evoluce; Mem
Thesis title: Internet Memes in Relation to Marketing
Author: Kolář, Jakub
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Novák, Michal
Opponents: Kincl, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
In this bachelor thesis I focus on inquiring the usage of meme as a tool in area of marketing and promotion in comparison to other tools. Part of a thesis talks about history and the development of meme, memetics and universal Darwinism. It defines requirements of meme and the difference which occurres when internet comes into play. In the second part I will investigate the properties specific for online marketing, internet meme and the variety of its spreading. I try to make a suggestion how to approach internet meme in order to accomplish desired goals with regard to characteristics of some succesful internet memes in last couple years.
Keywords: Online marketing; Meme; Cultural evolution

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Exact Methods

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 11. 2013
Date of submission: 30. 4. 2014
Date of defense: 9. 6. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/45618/podrobnosti

Files for download

    Last update: