Export Strategy of the Czech Republic for the period 2012 -- 2020 (focusing on Kazakhstan)

Thesis title: Exportní strategie ČR na léta 2012-2020 (zaměření Kazachstan)
Author: Assylbekov, Nursultan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Sato, Alexej
Opponents: Halík, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
V Exportní strategii ČR pro období 2012-2020 Kazachstán je zařazen mezi 12 prioritních zemí pro český export. Cílem této bakalářské práce je analyzovat možnosti plnění české exportní strategie pro období 2012-2020 vůči Kazachstánu a na základě této analýzy potvrdit nebo vyvrátit hypotézu o tom, že česká exportní strategie 2012-2020 se zaměřením na Kazachstán je vhodná a efektivní. Práce se zabývá vývojem zahraničního obchodu mezi Českou republikou a Kazachstánem, posuzuje příležitosti a rizika pro české podniky vyvážející do Kazachstánu.
Keywords: Exportní strategie; Česká republika; Kazachstán
Thesis title: Export Strategy of the Czech Republic for the period 2012 -- 2020 (focusing on Kazakhstan)
Author: Assylbekov, Nursultan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Sato, Alexej
Opponents: Halík, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
In the Export Strategy of the Czech Republic for the period 2012-2020 Kazakhstan is included among the 12 priority countries for Czech export. The aim of this thesis is to analyse the facility of implementation the Czech export strategy for the period 2012-2020 against Kazakhstan and on basis of this analysis confirm or refute the hypothesis that the Czech Export Strategy 2012-2020 against Kazakhstan is appropriate and effective. The thesis deals with the development of trade between the Czech Republic and Kazakhstan, assesses opportunities and risks for Czech companies exporting to Kazakhstan.
Keywords: Czech Republic; Kazakhstan; Export strategy

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 6. 2013
Date of submission: 30. 4. 2014
Date of defense: 3. 6. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/43484/podrobnosti

Files for download

    Last update: