Exportní strategie ČR na léta 2012-2020 (zaměření Kazachstan)

Název práce: Exportní strategie ČR na léta 2012-2020 (zaměření Kazachstan)
Autor(ka) práce: Assylbekov, Nursultan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V Exportní strategii ČR pro období 2012-2020 Kazachstán je zařazen mezi 12 prioritních zemí pro český export. Cílem této bakalářské práce je analyzovat možnosti plnění české exportní strategie pro období 2012-2020 vůči Kazachstánu a na základě této analýzy potvrdit nebo vyvrátit hypotézu o tom, že česká exportní strategie 2012-2020 se zaměřením na Kazachstán je vhodná a efektivní. Práce se zabývá vývojem zahraničního obchodu mezi Českou republikou a Kazachstánem, posuzuje příležitosti a rizika pro české podniky vyvážející do Kazachstánu.
Klíčová slova: Exportní strategie; Česká republika; Kazachstán
Název práce: Export Strategy of the Czech Republic for the period 2012 -- 2020 (focusing on Kazakhstan)
Autor(ka) práce: Assylbekov, Nursultan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In the Export Strategy of the Czech Republic for the period 2012-2020 Kazakhstan is included among the 12 priority countries for Czech export. The aim of this thesis is to analyse the facility of implementation the Czech export strategy for the period 2012-2020 against Kazakhstan and on basis of this analysis confirm or refute the hypothesis that the Czech Export Strategy 2012-2020 against Kazakhstan is appropriate and effective. The thesis deals with the development of trade between the Czech Republic and Kazakhstan, assesses opportunities and risks for Czech companies exporting to Kazakhstan.
Klíčová slova: Czech Republic; Kazakhstan; Export strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2014
Datum obhajoby: 3. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43484/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: