-

Thesis title: Problémy malé firmy ve fázi zralosti a strategický rozvoj podniku
Author: Svatoňová, Lucie
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Vojík, Vladimír
Opponents: Juppa, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Obsahem práce je jednak analýza sekundárních dat, podle které je posouzena oprávněnost obav managementu firmy, následně jejich zhodnocení, hledání příčin zjištěného vývoje a návrh nápravných opatření. Analýza problémů firmy nepostrádá porovnání s konkurencí ani analýzu silných a slabých stránek firmy. Z ní vzešly konkrétní možné příčiny, kterými se postupně podrobně zabývám. Zejména je zde zaměření na oblast marketingu a komunikace, kde lze hledat příčinu klesající návštěvnosti. Další oblastí považovanou za podhodnocenou je personální řízení, nedokonalá současná organizační struktura a způsob získávání a motivace pracovníků. Celou prací se pak prolíná kritické hodnocení současného způsobu řízení společnosti a vedení pracovníků z hlediska managementu, vztahu vlastníků a pracovníků a snaha o navržení relevantních opatření, která by mohla v budoucnu vést ke zlepšení.
Keywords: -

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 8. 2007
Date of submission: 27. 8. 2007
Date of defense: 12. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6791/podrobnosti

Files for download

    Last update: