Problémy malé firmy ve fázi zralosti a strategický rozvoj podniku

Název práce: Problémy malé firmy ve fázi zralosti a strategický rozvoj podniku
Autor(ka) práce: Svatoňová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vojík, Vladimír
Oponenti práce: Juppa, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem práce je jednak analýza sekundárních dat, podle které je posouzena oprávněnost obav managementu firmy, následně jejich zhodnocení, hledání příčin zjištěného vývoje a návrh nápravných opatření. Analýza problémů firmy nepostrádá porovnání s konkurencí ani analýzu silných a slabých stránek firmy. Z ní vzešly konkrétní možné příčiny, kterými se postupně podrobně zabývám. Zejména je zde zaměření na oblast marketingu a komunikace, kde lze hledat příčinu klesající návštěvnosti. Další oblastí považovanou za podhodnocenou je personální řízení, nedokonalá současná organizační struktura a způsob získávání a motivace pracovníků. Celou prací se pak prolíná kritické hodnocení současného způsobu řízení společnosti a vedení pracovníků z hlediska managementu, vztahu vlastníků a pracovníků a snaha o navržení relevantních opatření, která by mohla v budoucnu vést ke zlepšení.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 8. 2007
Datum podání práce: 27. 8. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6791/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: