-

Thesis title: Doplňkové penzijní systémy
Author: Dušková, Michaela
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Krebs, Vojtěch
Opponents: Stočková, Olga
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá doplňkovými penzijními systémy v České republice. Většina zemí přizpůsobuje své důchodové systémy tzv. vícepilířovému financování. Hlavní odpovědnost za vlastní stáří mají mít samotní občané. V České republice funguje od roku 1994 systém penzijního připojištění, který stát podporuje státními příspěvky a umožňuje daňové odpočty. Daňové odpočty jsou možné i u druhého dobrovolného systému, který analyzuji, čímž je kapitálové a investiční životního pojištění. Pro ochranu účastníků na obou trzích představuje stát důležitou roli také jako státní dozor. Proto má kapitálové životní pojištění i penzijní připojištění stanovena přísná pravidla pro své hospodaření. Na trhu životního pojištění existuje řada inovací, účastníci se tak můžou rozhodnout pro konzervativní nebo smíšený profil nebo více riskovat v dynamickém profilu. Počet účastníků penzijního připojištění se každoročně zvyšuje, zvyšuje se i průměrná výše příspěvků a státního příspěvku, to znamená, že podpora systému bude pro stát stále dražší. Dá se předpokládat, že budoucnost systému penzijního připojištění závisí především na tom kdy bude schválena důchodová reforma a v jaké podobě. Poslední kapitola porovnává penzijní připojištění s kapitálovým životní pojištěním a investičním životním pojištěním. Srovnání je provedeno podle parametrů a výhod jednotlivých možností důchodového zabezpečení, podle role státu a výnosnosti jednotlivých alternativ spoření.
Keywords: -

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 8. 2007
Date of submission: 28. 8. 2007
Date of defense: 3. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6795/podrobnosti

Files for download

    Last update: