Doplňkové penzijní systémy

Název práce: Doplňkové penzijní systémy
Autor(ka) práce: Dušková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krebs, Vojtěch
Oponenti práce: Stočková, Olga
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá doplňkovými penzijními systémy v České republice. Většina zemí přizpůsobuje své důchodové systémy tzv. vícepilířovému financování. Hlavní odpovědnost za vlastní stáří mají mít samotní občané. V České republice funguje od roku 1994 systém penzijního připojištění, který stát podporuje státními příspěvky a umožňuje daňové odpočty. Daňové odpočty jsou možné i u druhého dobrovolného systému, který analyzuji, čímž je kapitálové a investiční životního pojištění. Pro ochranu účastníků na obou trzích představuje stát důležitou roli také jako státní dozor. Proto má kapitálové životní pojištění i penzijní připojištění stanovena přísná pravidla pro své hospodaření. Na trhu životního pojištění existuje řada inovací, účastníci se tak můžou rozhodnout pro konzervativní nebo smíšený profil nebo více riskovat v dynamickém profilu. Počet účastníků penzijního připojištění se každoročně zvyšuje, zvyšuje se i průměrná výše příspěvků a státního příspěvku, to znamená, že podpora systému bude pro stát stále dražší. Dá se předpokládat, že budoucnost systému penzijního připojištění závisí především na tom kdy bude schválena důchodová reforma a v jaké podobě. Poslední kapitola porovnává penzijní připojištění s kapitálovým životní pojištěním a investičním životním pojištěním. Srovnání je provedeno podle parametrů a výhod jednotlivých možností důchodového zabezpečení, podle role státu a výnosnosti jednotlivých alternativ spoření.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2007
Datum podání práce: 28. 8. 2007
Datum obhajoby: 3. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6795/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: