Frameworks for developing web applications Grails and Play

Thesis title: Frameworky pro vývoj webových aplikací Grails a Play
Author: Tran, Lam
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pavlíčková, Jarmila
Opponents: Batelka, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá porovnáváním frameworků Grails a Play. Hlavním cílem je poskytnout čtenáři ucelený pohled na výhody a nevýhody těchto frameworků pomocí zevrubného srovnání. V první části textu jsou představeny frameworky Grails a Play, v další části autor definuje kritéria, pomocí kterých provede srovnání. Práce by měla ulehčit vývojářům při rozhodování, který z těchto dvou frameworků si vybrat pro své projekty.
Keywords: framework; Groovy; Java; Play; Grails
Thesis title: Frameworks for developing web applications Grails and Play
Author: Tran, Lam
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pavlíčková, Jarmila
Opponents: Batelka, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis compares Grails and Play frameworks. The main goal of the thesis is to provide its readers a comprehensive view of benefits and disadvantages of the two frameworks using thorough comparison.In the first part of the thesis Grails and Play are introduced. In the next part the author defines criteria for comparison and analyses the sample application. The crucial part of this work is the comparison of the frameworks and their results. This work is intended to make the decision proces easier for developers who wants to choose one of these frameworks for their projects.
Keywords: Groovy; Java; Play; Grails; framework

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 9. 2013
Date of submission: 7. 5. 2014
Date of defense: 12. 6. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/44404/podrobnosti

Files for download

    Last update: