Frameworky pro vývoj webových aplikací Grails a Play

Název práce: Frameworky pro vývoj webových aplikací Grails a Play
Autor(ka) práce: Tran, Lam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Batelka, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá porovnáváním frameworků Grails a Play. Hlavním cílem je poskytnout čtenáři ucelený pohled na výhody a nevýhody těchto frameworků pomocí zevrubného srovnání. V první části textu jsou představeny frameworky Grails a Play, v další části autor definuje kritéria, pomocí kterých provede srovnání. Práce by měla ulehčit vývojářům při rozhodování, který z těchto dvou frameworků si vybrat pro své projekty.
Klíčová slova: framework; Groovy; Java; Play; Grails
Název práce: Frameworks for developing web applications Grails and Play
Autor(ka) práce: Tran, Lam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Batelka, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis compares Grails and Play frameworks. The main goal of the thesis is to provide its readers a comprehensive view of benefits and disadvantages of the two frameworks using thorough comparison.In the first part of the thesis Grails and Play are introduced. In the next part the author defines criteria for comparison and analyses the sample application. The crucial part of this work is the comparison of the frameworks and their results. This work is intended to make the decision proces easier for developers who wants to choose one of these frameworks for their projects.
Klíčová slova: Groovy; Java; Play; Grails; framework

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2013
Datum podání práce: 7. 5. 2014
Datum obhajoby: 12. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44404/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: