Dual nationality in the case law of the Court of Justice of the European Union

Thesis title: Dual nationality in the case law of the Court of Justice of the European Union
Author: Dudrová, Kateřina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Grmelová, Nicole
Opponents: Hubková, Pavlína
Thesis language: English
Abstract:
This work focuses on the case law of the Court of Justice of the European Union regarding dual nationality and the explanation of the characteristics of the terms related to this issue. It tries to facilitate the work with judicial decisions for readers and to help with their understanding by outlining the basic concepts. Furthermore, its effort is to analyse the chosen case law, compare the judgments with the opinions of the Advocates General and to try to find the certain evolution in decisions of the Court of Justice of the European Union. This would lead to the understanding of the fundamental points of dual nationality in the end.
Keywords: case law; the right to move and reside freely; the prohibition of discrimination on grounds of nationality; citizenship of the European Union; dual nationality; citizenship
Thesis title: Dvojí státní občanství v judikatuře Soudního dvora EU
Author: Dudrová, Kateřina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Grmelová, Nicole
Opponents: Hubková, Pavlína
Thesis language: English
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na judikaturu Soudního dvora Evropské unie týkající se dvojího státního občanství a rovněž vysvětlení charakteristických pojmů souvisejících s touto problematikou. Nastíněním základních pojmů se snaží čtenáři usnadnit práci s judikáty a pomoci s jejich pochopením. Dále je její snahou rozebrat vybrané judikáty, porovnat rozsudky se stanovisky generálních advokátů a pokusit se najít určitý vývoj v rozhodování Soudního dvora Evropské unie. To by v závěru mělo vést k pochopení základních bodů dvojího občanství.
Keywords: občanství EU; dvojí státní občanství; judikatura; právo volného pohybu a pobytu; zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti; státní občanství

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Business and European Law

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 9. 2013
Date of submission: 30. 6. 2014
Date of defense: 23. 6. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/44022/podrobnosti

Files for download

    Last update: