Dvojí státní občanství v judikatuře Soudního dvora EU

Název práce: Dual nationality in the case law of the Court of Justice of the European Union
Autor(ka) práce: Dudrová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Grmelová, Nicole
Oponenti práce: Hubková, Pavlína
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This work focuses on the case law of the Court of Justice of the European Union regarding dual nationality and the explanation of the characteristics of the terms related to this issue. It tries to facilitate the work with judicial decisions for readers and to help with their understanding by outlining the basic concepts. Furthermore, its effort is to analyse the chosen case law, compare the judgments with the opinions of the Advocates General and to try to find the certain evolution in decisions of the Court of Justice of the European Union. This would lead to the understanding of the fundamental points of dual nationality in the end.
Klíčová slova: case law; the right to move and reside freely; the prohibition of discrimination on grounds of nationality; citizenship of the European Union; dual nationality; citizenship
Název práce: Dvojí státní občanství v judikatuře Soudního dvora EU
Autor(ka) práce: Dudrová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Grmelová, Nicole
Oponenti práce: Hubková, Pavlína
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na judikaturu Soudního dvora Evropské unie týkající se dvojího státního občanství a rovněž vysvětlení charakteristických pojmů souvisejících s touto problematikou. Nastíněním základních pojmů se snaží čtenáři usnadnit práci s judikáty a pomoci s jejich pochopením. Dále je její snahou rozebrat vybrané judikáty, porovnat rozsudky se stanovisky generálních advokátů a pokusit se najít určitý vývoj v rozhodování Soudního dvora Evropské unie. To by v závěru mělo vést k pochopení základních bodů dvojího občanství.
Klíčová slova: občanství EU; dvojí státní občanství; judikatura; právo volného pohybu a pobytu; zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti; státní občanství

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2013
Datum podání práce: 30. 6. 2014
Datum obhajoby: 23. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44022/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: