Options of the Cinema 4D program for desining complex 3D environment

Thesis title: Možnosti programu Cinema 4D při tvorbě komplexní 3D scény
Author: Bílková, Stanislava
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Bubeníček, Jan
Opponents: Vítek, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na program Cinema 4D, sloužící k tvorbě 3D grafiky, jeho funkce a nástroje pro užití k tvoření komplexní 3D scény. Následně se zaměřuje na další možné programy, využívané v oblasti 3D grafiky. Dále na úvod do 3D vizualizací, na proces tvorby komplexní vizualizace v programu Cinema 4D a jeho převedení na konkrétní projekt. Obsah práce má za cíl nastínit a ukázat řešení možných problémů vznikajících při tvorbě komplexní 3D scény, kterými jsou celkové pojetí projektu a náročnost na techniku při výpočtu komplexní podrobné 3D scény.
Keywords: 3D grafika; Cinema 4D; 3D objekt; Komplexní 3D scéna; 3D vizualizace
Thesis title: Options of the Cinema 4D program for desining complex 3D environment
Author: Bílková, Stanislava
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Bubeníček, Jan
Opponents: Vítek, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis is focused on Cinema 4D software, which is used for creating of 3D graphics its' functionality and tools ready to use for designing of complex 3D environment. Summary of other possible softwares which are used for 3D graphics. Introducing to the 3D vizualization process and creating of vizualization of objects in software Cinema 4D and converting these in to the concrete project. Solving problems connected to the computer hardware and large amount of processed data during rendering 3D scenes and animaitons.
Keywords: Cinema 4D; 3D graphics; 3D object; Complex 3D environment; 3D vizualization

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Multimedia

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 2. 2014
Date of submission: 14. 5. 2014
Date of defense: 18. 6. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/46395/podrobnosti

Files for download

    Last update: