Možnosti programu Cinema 4D při tvorbě komplexní 3D scény

Název práce: Možnosti programu Cinema 4D při tvorbě komplexní 3D scény
Autor(ka) práce: Bílková, Stanislava
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bubeníček, Jan
Oponenti práce: Vítek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na program Cinema 4D, sloužící k tvorbě 3D grafiky, jeho funkce a nástroje pro užití k tvoření komplexní 3D scény. Následně se zaměřuje na další možné programy, využívané v oblasti 3D grafiky. Dále na úvod do 3D vizualizací, na proces tvorby komplexní vizualizace v programu Cinema 4D a jeho převedení na konkrétní projekt. Obsah práce má za cíl nastínit a ukázat řešení možných problémů vznikajících při tvorbě komplexní 3D scény, kterými jsou celkové pojetí projektu a náročnost na techniku při výpočtu komplexní podrobné 3D scény.
Klíčová slova: 3D grafika; Cinema 4D; 3D objekt; Komplexní 3D scéna; 3D vizualizace
Název práce: Options of the Cinema 4D program for desining complex 3D environment
Autor(ka) práce: Bílková, Stanislava
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bubeníček, Jan
Oponenti práce: Vítek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on Cinema 4D software, which is used for creating of 3D graphics its' functionality and tools ready to use for designing of complex 3D environment. Summary of other possible softwares which are used for 3D graphics. Introducing to the 3D vizualization process and creating of vizualization of objects in software Cinema 4D and converting these in to the concrete project. Solving problems connected to the computer hardware and large amount of processed data during rendering 3D scenes and animaitons.
Klíčová slova: Cinema 4D; 3D graphics; 3D object; Complex 3D environment; 3D vizualization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2014
Datum podání práce: 14. 5. 2014
Datum obhajoby: 18. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46395/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: