Development of web applications using the framework Nette

Thesis title: Tvorba webové aplikace za využití frameworku Nette
Author: Křížek, Tomáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Sova, Martin
Opponents: Kalina, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je návrh a vývoj webové aplikace, která je založena na strategické deskové hře Diplomacie. Tato aplikace je vystavěna na českém frameworku Nette, s jehož základy je čtenář během práce seznámen. Kromě frameworku Nette a možností samotného jazyka PHP, je při tvorbě využito také technologií MySQL, XML a jQuery.
Keywords: Nette; xml; mysql; php; webová aplikace; framework; desková hra
Thesis title: Development of web applications using the framework Nette
Author: Křížek, Tomáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Sova, Martin
Opponents: Kalina, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
The objective of this thesis is to design and develop a web application that is based on a strategic board game Diplomacy. This application is built on the czech Nette framework, about which the reader is familiarized during thesis. Besides framework Nette and scrip-ting language PHP, is used MySQL, XML and jQuery.
Keywords: Nette; xml; mysql; web application; php; framework; board game

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 10. 2013
Date of submission: 29. 5. 2014
Date of defense: 18. 6. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/44957/podrobnosti

Files for download

    Last update: