Tvorba webové aplikace za využití frameworku Nette

Název práce: Tvorba webové aplikace za využití frameworku Nette
Autor(ka) práce: Křížek, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sova, Martin
Oponenti práce: Kalina, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je návrh a vývoj webové aplikace, která je založena na strategické deskové hře Diplomacie. Tato aplikace je vystavěna na českém frameworku Nette, s jehož základy je čtenář během práce seznámen. Kromě frameworku Nette a možností samotného jazyka PHP, je při tvorbě využito také technologií MySQL, XML a jQuery.
Klíčová slova: Nette; xml; mysql; php; webová aplikace; framework; desková hra
Název práce: Development of web applications using the framework Nette
Autor(ka) práce: Křížek, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sova, Martin
Oponenti práce: Kalina, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of this thesis is to design and develop a web application that is based on a strategic board game Diplomacy. This application is built on the czech Nette framework, about which the reader is familiarized during thesis. Besides framework Nette and scrip-ting language PHP, is used MySQL, XML and jQuery.
Klíčová slova: Nette; xml; mysql; web application; php; framework; board game

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2013
Datum podání práce: 29. 5. 2014
Datum obhajoby: 18. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44957/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: