Digital content for social networks

Thesis title: Tvorba digitálního obsahu pro sociální sítě
Author: Novák, Jakub
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Krsek, Libor
Opponents: Truhlář, Filip
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku správy firemních profilů na sociálních sítích a tvorby obsahu pro ně. V teoretické části se práce věnuje definici základních pojmů a principům úspěšné komunikace na sociálních sítích. Zároveň zmiňuje příklady úspěšného využití jednotlivých druhů obsahu. A nakonec se zamýšlí nad možným dalším vývojem social marketingu. V praktické části pak popisuji tvorbu konceptu, přípravu a samotnou realizaci digitální prezentace projektu Maťa varí.
Keywords: content; social media marketing; content marketing; social media
Thesis title: Digital content for social networks
Author: Novák, Jakub
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Krsek, Libor
Opponents: Truhlář, Filip
Thesis language: Česky
Abstract:
Abstract The goal of this thesis is to reveal some basics about social media marketing and creating the content for social media. In theoretical part thesis deals with some basic terminology and procedures used in successful marketing communication . I am explaining them and giving some examples as well. In practical part I am showing the exact approach we choose while working on our project Maťa varí!
Keywords: facebook; social marketing; social network; content marketing

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Multimedia

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 2. 2014
Date of submission: 16. 5. 2014
Date of defense: 19. 6. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/46464/podrobnosti

Files for download

    Last update: