Tvorba digitálního obsahu pro sociální sítě

Název práce: Tvorba digitálního obsahu pro sociální sítě
Autor(ka) práce: Novák, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krsek, Libor
Oponenti práce: Truhlář, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku správy firemních profilů na sociálních sítích a tvorby obsahu pro ně. V teoretické části se práce věnuje definici základních pojmů a principům úspěšné komunikace na sociálních sítích. Zároveň zmiňuje příklady úspěšného využití jednotlivých druhů obsahu. A nakonec se zamýšlí nad možným dalším vývojem social marketingu. V praktické části pak popisuji tvorbu konceptu, přípravu a samotnou realizaci digitální prezentace projektu Maťa varí.
Klíčová slova: content; social media marketing; content marketing; social media
Název práce: Digital content for social networks
Autor(ka) práce: Novák, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Krsek, Libor
Oponenti práce: Truhlář, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Abstract The goal of this thesis is to reveal some basics about social media marketing and creating the content for social media. In theoretical part thesis deals with some basic terminology and procedures used in successful marketing communication . I am explaining them and giving some examples as well. In practical part I am showing the exact approach we choose while working on our project Maťa varí!
Klíčová slova: facebook; social marketing; social network; content marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2014
Datum podání práce: 16. 5. 2014
Datum obhajoby: 19. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46464/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: