Compare NetBeans IDE, Eclipse IDE and IntellIJ IDEA

Thesis title: Porovnejte vývojová prostředí NetBeans × Eclipse × IntelliJ IDEA
Author: Gazárek, Roman
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Šlajchrt, Zbyněk
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním vývojových prostředí NetBeans, Eclipse a IntelliJ IDEA. Cílem je seznámit čtenáře s koncepcemi porovnávaných produktů tak, aby si udělal lepší představu o tom, co tato vývojová prostředí uživatelům nabízejí a v čem se jednotlivé koncepty liší. Závěrem práce jsou uvedena doporučení pro různé skupiny uživatelů, na jaká kritéria se při výběru zaměřit a k jakému prostředí se přiklonit.
Keywords: Java; Eclipse; IntelliJ IDEA; vývojové prostředí; NetBeans
Thesis title: Compare NetBeans IDE, Eclipse IDE and IntellIJ IDEA
Author: Gazárek, Roman
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Šlajchrt, Zbyněk
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor's thesis presents a comparison of integrated development environments NetBeans, Eclipse and IntelliJ IDEA. The aim is to acquaint the reader with the concepts of the compared integrated development environments in order to get a better idea of what these IDEs offer the users as well as how the given concepts of the compared IDEs differ. Finally, there are recommendations made for various groups of users on what criteria to focus and which IDE to rather choose.
Keywords: IDE; NetBeans; IntelliJ IDEA; Java; Eclipse

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 12. 2012
Date of submission: 15. 5. 2014
Date of defense: 23. 6. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/40685/podrobnosti

Files for download

    Last update: