Porovnejte vývojová prostředí NetBeans × Eclipse × IntelliJ IDEA

Název práce: Porovnejte vývojová prostředí NetBeans × Eclipse × IntelliJ IDEA
Autor(ka) práce: Gazárek, Roman
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Šlajchrt, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním vývojových prostředí NetBeans, Eclipse a IntelliJ IDEA. Cílem je seznámit čtenáře s koncepcemi porovnávaných produktů tak, aby si udělal lepší představu o tom, co tato vývojová prostředí uživatelům nabízejí a v čem se jednotlivé koncepty liší. Závěrem práce jsou uvedena doporučení pro různé skupiny uživatelů, na jaká kritéria se při výběru zaměřit a k jakému prostředí se přiklonit.
Klíčová slova: Java; Eclipse; IntelliJ IDEA; vývojové prostředí; NetBeans
Název práce: Compare NetBeans IDE, Eclipse IDE and IntellIJ IDEA
Autor(ka) práce: Gazárek, Roman
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Šlajchrt, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis presents a comparison of integrated development environments NetBeans, Eclipse and IntelliJ IDEA. The aim is to acquaint the reader with the concepts of the compared integrated development environments in order to get a better idea of what these IDEs offer the users as well as how the given concepts of the compared IDEs differ. Finally, there are recommendations made for various groups of users on what criteria to focus and which IDE to rather choose.
Klíčová slova: IDE; NetBeans; IntelliJ IDEA; Java; Eclipse

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 12. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 23. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40685/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: