Efficiency of communication tools in HR marketing

Thesis title: Efektivita nástrojů komunikace v HR marketingu
Author: Doan, Ngoc Han
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Stříteský, Marek
Opponents: Palíšková, Marcela
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je analyzovat nástroje marketingové komunikace v HR v Komerční bance a.s. a jejich efektivitu. Následně navrhnout doporučení pro možné změny v použití HR marketingových nástrojů s ohledem na zvýšení sledovaných ukazatelů dané firemní strategie. Pro tvorbu teoretické části se využívá metod rešerše odborné literatury a kompilace. Pro získání dat k měření efektivnosti se využívá metody dotazníkového šetření na specifické skupině, a to studentů a budoucích absolventů Vysoké školy ekonomické v Praze.
Keywords: HR marketing; marketingová komunikace; efektivita komunikace
Thesis title: Efficiency of communication tools in HR marketing
Author: Doan, Ngoc Han
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Stříteský, Marek
Opponents: Palíšková, Marcela
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this work is to analyze the marketing communication tools in HR at Komerční banka a.s. and their effectiveness. Then propose recommendations for possible changes in the use of HR marketing tools to enhance observed indicators of the company's strategy. For the creation of the theoretical part the methods of literature search and compilation are used. To obtain data to measure the effectiveness, a questionnaire survey was used on a specific group, namely students and future graduates of the University of Economics in Prague.
Keywords: marketing communication; efficiency of communication; Hr marketing

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 6. 2013
Date of submission: 15. 5. 2014
Date of defense: 10. 6. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/43257/podrobnosti

Files for download

    Last update: