Testing for the weak form of the efficient market hypothesis on the Czech stock market by linear and nonlinear methods

Thesis title: Testování slabé formy hypotézy efektivního trhu na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami
Author: Tran, Van Quang
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Arlt, Josef; Vošvrda, Miloslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Hypotéza efektivního trhu postuluje, že ceny akcií na efektivním trhu reflektují všechny informace a jsou dobrými odhady jejich hodnot. Platnost této hypotézy byla testována na řadách denních a hodinových výnosností indexu PX a dalších 3 nejlikvidnějších titulů na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami. Ověřovaly se také přítomnost deterministického chaosu v těchto řadách a možnost predikovat výnosnosti různými ekonometrickými modely. Bylo zjištěno, že výnosnosti nejsou nezávislé a lze je predikovat zvolenými modely přesněji než modelem náhodné procházky. Přítomnost chaosu nelze jednoznačně prokázat. Přes tato zjištění se však český akciový trh nechová neefektivně.
Keywords: -
Thesis title: Testing for the weak form of the efficient market hypothesis on the Czech stock market by linear and nonlinear methods
Author: Tran, Van Quang
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Arlt, Josef; Vošvrda, Miloslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords: -

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Finance
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree:
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 9. 2007
Date of submission: 10. 9. 2007
Date of defense: 20. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6911/podrobnosti

Files for download

    Last update: