-

Thesis title: Stochastické metody v řízení projektů
Author: Zemenová, Hana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Fiala, Petr
Opponents: Fábry, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Každý projekt je ze své povahy spojen s jistou dávkou rizika a nejistoty, kterou je nutné zohlednit při volbě adekvátních metod pro jeho řízení. Cílem práce je tyto metody klasifikovat, porovnat a aplikovat na případové studii z podnikové praxe. Podrobněji jsou přitom rozebrány právě ty metody, které byly vhodné pro zkoumaný projekt z případové studie: jedná se o metodu CPM/PERT, simulaci Monte Carlo a analýzu projektu prostřednictvím bayesovských sítí.
Keywords: PERT; Monte Carlo; bayesovské sítě; Řízení projektů

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 6. 2007
Date of submission: 1. 6. 2007
Date of defense: 12. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6917/podrobnosti

Files for download

    Last update: