-

Thesis title: Analýza nakládání s komunálním odpadem ve městě Týn nad Vltavou
Author: Chlumecká, Lada
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Hadrabová, Alena
Opponents: Dvořák, Antonín
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou systému nakládání s komunálním odpadem ve městě Týn nad Vltavou. Práce seznamuje se zákony upravující nakládání s odpady v ČR, rovněž se zaměřuje na povinnosti a práva obcí v této oblasti. Hodnotí fungování systému nakládání s komunálním odpadem z hlediska plnění Plánu odpadového hospodářství města. Analyzuje způsob financování systému a navrhuje případná zlepšení.
Keywords: financování; legislativní úprava nakládání s odpady; odpadové hospodářství; komunální odpady

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Environmental Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 11. 2007
Date of submission: 3. 11. 2007
Date of defense: 4. 12. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6950/podrobnosti

Files for download

    Last update: