Analýza nakládání s komunálním odpadem ve městě Týn nad Vltavou

Název práce: Analýza nakládání s komunálním odpadem ve městě Týn nad Vltavou
Autor(ka) práce: Chlumecká, Lada
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hadrabová, Alena
Oponenti práce: Dvořák, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou systému nakládání s komunálním odpadem ve městě Týn nad Vltavou. Práce seznamuje se zákony upravující nakládání s odpady v ČR, rovněž se zaměřuje na povinnosti a práva obcí v této oblasti. Hodnotí fungování systému nakládání s komunálním odpadem z hlediska plnění Plánu odpadového hospodářství města. Analyzuje způsob financování systému a navrhuje případná zlepšení.
Klíčová slova: financování; legislativní úprava nakládání s odpady; odpadové hospodářství; komunální odpady

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 11. 2007
Datum podání práce: 3. 11. 2007
Datum obhajoby: 4. 12. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6950/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: