Private limited liability company according to Business Corporations Act compared to private limited liability company in Danish law

Thesis title: Společnost s ručením omezeným dle zákona o obchodních korporacích ve srovnání se společností s ručením omezených dle dánského práva
Author: Luptáková, Lucia
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kříž, Radim
Opponents: Hásová, Jiřina
Thesis language: Česky
Abstract:
Společnost s ručením omezeným je kapitálovou obchodní společností, kterou využívají ke své činnosti zejména malé s střední podniky. Tato forma je velmi populární, a to nejen na území České republiky. V posledních letech byly v mnoha zemích přijaty nové zákony upravující mimo jiné právě společnost s ručením omezeným. V České republice se jedná o zákon o obchodních korporacích z roku 2012, přičemž úprava některých otázek je svěřena jiným zákonům. V dánském právním řádu upravuje tuto formu společnosti zákon o kapitálových obchodních společnostech z roku 2009. Tato práce se zabývá popisem právní úpravy obchodních společností v českém a dánském právu. Dánské úpravě je vyhrazen značný prostor vhledem k tomu, že k ní existuje málo dostupných pramenů v českém jazyce, a tyto obsahují pouze kusé informace. Cílem této práce je pak srovnání obou prvních úprav s důrazem na jejich klady a zápory.
Keywords: společnost s ručením omezeným; zákon o obchodních korporacích; dánská právní úprava kapitálových společností
Thesis title: Private limited liability company according to Business Corporations Act compared to private limited liability company in Danish law
Author: Luptáková, Lucia
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kříž, Radim
Opponents: Hásová, Jiřina
Thesis language: Česky
Abstract:
Private limited liability company is a type of limited liability company used especially by small and medium-size enterprises. This form of company is very popular in and outside of Czech republic. In the last few years many countries have adopted new laws regulating private limited liability companies. In Czech republic it was Business Corporations Act in 2012 although many provisions were included in other acts. In Denmark this form of company is regulated in Danish Companies Act adopted in 2009. This thesis describes legal regulations on private limited liability companies in both Czech republic and Denmark. Description of Danish regulations is rather thorough since there is limited amount of other sources on this matter in Czech language. The aim of the thesis is to compare these regulations and their positive and negative aspects.
Keywords: Danish legal regulations on limited liability companies; Business Corporations Act; private limited liability company

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Business and European Law

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 10. 2013
Date of submission: 15. 5. 2014
Date of defense: 7. 10. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/45009/podrobnosti

Files for download

    Last update: